Muzeum Pożarnictwa

Muzeum pożarnictwa ziemi Olkuskiej zostało zorganizowane na uroczystość100-lecia OSP i 500-lecia pożarnictwa olkuskiego i w tym czasie otwarte w dniu 27 maja 1978 roku. Muzeum otwierał prezes OSP i kustosz Muzeum przy obecności ponad 100 osób.

Największą trudnością jego otwarcia był brak odpowiedniego lokalu. Po rozmowie z mgr Maciejem Postolskim, przydzielono nam stary budynek przy byłej Szkole Podstawowej Nr 2. Jest to budynek zabytkowy jednak nad wyraz zdewastowany. W ciągu dwóch tygodni członkowie OSP przy pomocy Komendy Rejonowej OSP wyremontowali budynek. Na początku muzeum nazwaliśmy Izbą Pamięci Strażackiej. Eksponaty, poza tymi, które były w posiadaniu OSP zbieraliśmy w Ochotniczych Strażach Pożarnych całego regionu. W krótkim czasie Izba Pamięci rozrosła się do najpoważniejszego muzeum w Olkuszu, tak że wkrótce pomieszczenia okazały się za szczupłe. Dopiero kiedy Komenda Rejonowa miała na ukończeniu nową strażnicę, w styczniu 1986 roku przekazano nam nasz budynek zajmowany dotąd przez Komendę i Straż Zawodową.

Muzeum ma swój statut zatwierdzony przez Walne Zebranie OSP oraz Zarząd Główny w Warszawie. Muzeum jest również zarejestrowane w Ośrodku Dokumentacji Zabytków przy Ministerstwie Kultury. Tak więc Muzeum jest samodzielne i utrzymywane wyłącznie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Olkuszu, z własnych funduszy. Kustosz urzęduje w Muzeum codziennie kilka godzin - społecznie.

Obecnie Muzeum odwiedza duża ilość wycieczek z całego kraju. W 1992 roku muzeum zwiedziło kilka tysięcy osób bądź w grupach bądź też samodzielnie. Świadczy to o jego atrakcyjności. Jest prowadzona księga pamiątkowa, w której zapisują się zwiedzający. Niektóre z tych zapisów są bardzo ciekawe i mobilizujące do dalszej pracy. Oto niektóre z nich:

Grupa młodzieży z Warszawy
wędrująca szlakiem Orlich Gniazd
1990.VII.25

Turyści z województwa Ciechanowskiego

 

Muzeum odwiedził także: Stanisław Skrzypek - ppłk poż., Komendant Główny Straży Pożarnych gen. poż. Zygmunt Jarosz, Włodzimierz Natorf - Ambasador PRL.

W dniu 16 czerwca 1990 roku odbyła się uroczystość złożenia ziemi Katyńskiej w Mauzoleum. Urna z ziemią Katyńską była wystawiona w kościele parafialnym a o godz. 14-stej w uroczystej procesji prowadzonej przez ks. biskupa dr Jana Gurdę z Kielc przeniesiona na plac strażacki i postawiona na ołtarzu polowym. Na zakończenie odbył się apel poległych i złożenie kwiatów.

By bardziej poszerzyć pracę Muzeum a także OSP, jak już wspomniałem są organizowane sympozja naukowe. Dotąd zorganizowano 4 takie sympozja.

 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku od godziny 9:00

Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

- Piotr Krzykawski tel. 669-238-914

 

 

Zapraszamy !!